12: Catharina Fiskerstrand Broch – Molde

12: Catharina Fiskerstrand Broch