– Skuffende at krisepakka ikke dekker tapt turneringsinntekt – Molde

– Skuffende at krisepakka ikke dekker tapt turneringsinntekt

«Krisepakke 4» for norsk idrett ble lansert tirsdag i forrige uke. Den er langt dårligere enn ledelsen i Molde Elite håpet på og forventet. Krisepakka gir ingen støtte til lag og foreninger som arrangerer cuper og turneringer, som også i år må avlyses.

Molde Elite taper cirka 1 million kroner i inntekt ved at den tradisjonsrike Rosecupen ikke kan gjennomføres i år heller. Rosecupen har, med to unntak, vært arrangert årlig i 35 år. Klubben fikk støtte for tapte inntekter for Rosecupen gjennom Krisepakke 1 i 2020.

Styreleder Per Gjerde er skuffet over at den siste krisepakka fra myndighetene ikke gir kompensasjon for tapet av inntekter fra den avlyste Rosecupen.

– Stor skuffelse
– ­Vi hadde forventet støtte til tapte inntekter også i 2021. Det er derfor en stor skuffelse for oss at dette er endret til støtte for påløpte utgifter og ikke tapte inntekter, sier styrelederen i Molde Elite, Per Gjerde.

– Tapte inntekter for turneringer som ikke blir arrangert er alvorlig for mange lag og foreninger i Norge. Mange klubber, både i fotball og håndball, er helt avhengig av disse inntektene for å kunne gjennomføre daglig drift.

Ingen signaler på forhånd
Per Gjerde slår fast at det ikke er gitt noen signaler i forkant om innholdet i denne krisepakken.

– Det er alvorlig for norsk idrett totalt sett at kompensasjonen for inntektstap i praksis bortfaller for avlyste turneringer for barn og unge, håndballskoler og alle andre liknende aktiviteter. Det er et utall av lag og foreninger som nærmest lever av dette. Nå blir bare faste kostnader kompensert, og det er som oftest lite i sammenligning. 

 
Lavere kompensasjon for tilskuerbegrensning
«Krisepakke 4» er rettet mot kultur og idrett – der også toppidretten inngår. Pakka omhandler arrangement som avlyses eller begrenses. I dette ligger det kompensasjon for bortfall av billettinntekter grunnet smittevernrestriksjoner (plassbegrensning på tribune). I de tidligere krisepakkene har bortfall av billettinntekter vært satt til 70 prosent. I den ferske krisepakka er grunnlaget satt til 50 prosent.

Styreleder Per Gjerde og trener Tor Odvar Moen venter fortsatt på en avgjørelse i Norges Håndballforbund om serieavslutninga.

– Betydelig inntektstap
Den planlagte Rosecupen i 2021 er naturlig nok avlyst. Molde Elite har i et alternativt budsjett for 2021– «koronabudsjettet», lagt inn kompensasjon på rundt 700.000 fra krisepakka – basert på antakelser og retning i tidligere krisepakker. Dersom krisepakka står seg gjennom Stortingets behandling, blir det ingen inntekter for Rosecupen i år.

– Sammen med kun 50 prosent kompensasjon for tapte billettinntekter for halve sesongen i Eliteserien, er dette et betydelig inntektstap for Molde Elite. Utgiftene til drift av klubben har vært de samme, i påvente av Norges Håndballforbunds avgjørelse om sluttføring av seriespill og sluttspill.

Bekymret for breddeklubber
– Molde Elite skal klare seg gjennom dette, men for alle breddeklubber som baserer sin hovedinntekt på turneringer og idrettsskoler er dette svært alvorlig. Jeg er mest bekymret for dem, avslutter Gjerde.

I skrivende stund dato er ingen avgjørelse tatt om sesongavslutningen. NHF har forventninger om at myndighetene vil komme med nye signaler om toppidretten i løpet av denne uka og så selv vurdere hvordan seriespillet skal avsluttes.